Τα Νέα μας
Δημόσια διαβούλευση για το έργο με τίτλο ‘’Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Κτελ Κέρκυρας Α.Ε. Και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού’’ με κωδικό MIS 482367 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση’’
03/10/2014ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ‘’ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. ΚΑΙ  ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ’’ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS 482367 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ"

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δημόσια Διαβούλευση για το έργο με τίτλο ‘’Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Κέρκυρας Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού" με κωδικό MIS 482367 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση"

Το Αστικό Κτελ Κέρκυρας Α.Ε. θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση το τεύχος προκήρυξης του διεθνούς διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την υλοποίηση του έργου «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Κέρκυρας Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 45 «Σύστημα Δυναμικής Πληροφόρησης Κοινού, διαχείρισης και παρακολούθησης καυσίμων και Αυτόματης Έκδοσης Εισιτηρίων Αστικών Συγκοινωνιών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος  "Ψηφιακής Σύγκλισης".

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση».

Κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Διαβούλευσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν το συνημμένο έντυπο υποβολής παρατηρήσεων, σχολίων και προτάσεων και να το αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ast-kerk@otenet.gr ή με τηλεομοιότυπο στον αριθμό +30 2661035063, αναφέροντας τον τίτλο του διαγωνισμού και των κωδικό της Πράξης.

Η δημόσια διαβούλευση θα είναι ανοικτή από την Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2014 έως και την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2014.

Κατεβάστε τα αρχεία του σχεδίου της διακήρυξης διαγωνισμού Τεύχος Α, Τεύχος Β, Τεύχος Γ καθώς και το έντυπο υποβολής σχολίων.
Site Map
› Αρχική
› Σύνδεση με Αεροδρόμιο
› Η Εταιρία
› Οικονομικές Καταστάσεις
› Εγκαταστάσεις
› Ο Στόλος
› Σύνδεση με το Λιμάνι
› Προσφορές Εισιτηρίων
› Τιμές Εισιτηρίων
› Δρομολόγια
› Επικοινωνία
Τα Νέα μας
› Αλλαγή δρομολογίων
12/05/2017
› Αλλαγή δρομολογίων
31/10/2016
› Αλλαγή δρομολογίων
07/10/2016
Πάντα Δίπλα σας
› Δικαιώματα Επιβατών
› Χρήσιμα Τηλέφωνα
› Φόρμα Παραπόνων
Social Media