ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι το ΣΑΒΒΑΤΟ 18 Φεβρουαρίου 2023 και από ώρα 09:00 π.μ. έως και 19:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην Επαρχιακή Πέλεκα στο στενό της Αλεπούς λόγω εργασιών.

Συνέπεια του γεγονότος αυτού, ΔΕΝ θα εκτελεστούν τα δρομολόγια των γραμμών Ν. 8 Άφρα – Αγ. Ιωάννης και Ν. 11 Πέλεκας από ώρα 09:00 π.μ. έως και 19:00 μ.μ., καθώς επίσης και το δρομολόγιο των 14:00 της γραμμής Ν.14 Κανάλια – Κομπίτσι.

Μετά την 19:00 μ.μ. θα εκτελεστούν τα δρομολόγια κανονικά, με την προϋπόθεση ότι θα παραδοθεί ο δρόμος σε κυκλοφορία.

Παρακαλούμε για την κατανόησή σας