Σας ενημερώνουμε ότι από 29/11/2022 και ημέρα Τρίτη πρόκειται να εκτελεστούν έργα στην οδό Αγίου Βάρβαρη στον Ποταμό, με αποτέλεσμα το λεωφορείο που εκτελεί την γραμμή Ν.4 Ποταμός -Ευρωπούλοι – Τεμπλόνι να μην μπορεί να διέλθει από την παραπάνω οδό.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, για όσο χρόνο θα εκτελούνται τα έργα τα δρομολόγια της παραπάνω γραμμής θα εκτελούνται ως εξής:

Α)        Καθημερινές (Δευτέρα-Παρασκευή)

 • Το Δρομολόγιο των 6:40 θα μεταβαίνει στο Τεμπλόνι – Ευρωπούλους μέσω της Αγίας Αικατερίνης και θα επιστέφει από την ίδια διαδρομή κάνοντας μια παράκαμψη έως το παλαιό τέρμα Ποταμού (Πηγαδούλια) .
 • Θα δρομολογηθεί έκτακτο δρομολόγιο από Ψυχραιμία την 7:40 μέσω της οδού Σπύρου Περουλάκη για την μεταφορά των μαθητών και επιβατών στην πόλη. 
 • Το δρομολόγιο των 9:00 θα μεταβαίνει στο Τεμπλόνι – Ευρωπούλους μέσω της Αγίας Αικατερίνης και θα επιστέφει από την ίδια διαδρομή κάνοντας μια παράκαμψη έως το παλαιό τέρμα Ποταμού (Πηγαδούλια) και μέσω της Σπύρου Περουλάκη θα πηγαίνει μέχρι του Ψυχραιμία όπου θα κάνει αναστροφή και θα επιστέφει στην πόλη.
 • Το Δρομολόγιο των 10:30 Ποταμό – Ευρωπούλοι δεν θα εκτελείται προσωρινά .
 • Το δρομολόγιο των 11:30 θα μεταβεί πρώτα στη στάση Ψυχραιμία και κατόπιν μέσω Αγίας Αικατερίνης στο παλαιό τέρμα Ποταμού (Πηγαδούλια) – Ευρωπούλοι – Τεμπλόνι και θα επιστρέφει στην πόλη μέσω Αγίας Αικατερίνης.
 • Το δρομολόγιο των 13:20 θα εκτελείται με δύο (2) λεωφορεία.
  Το πρώτο θα μεταβαίνει μέχρι την στάση Ψυχραιμία και θα επιστρέφει στην πόλη. Το δε δεύτερο θα μεταβαίνει μέσω Αγίας Αικατερίνης παλαιό τέρμα Ποταμού (Πηγαδούλια) – Ευρωπούλοι και θα επιστρέφει στην πόλη μέσω Αγίας Αικατερίνης.
 • Το δρομολόγιο των 14:40 θα πηγαίνει μέχρι την στάση Ψυχραιμία και μέσω Αγίας Αικατερίνης παλαιό τέρμα Ποταμού (Πηγαδούλια) θα μεταβαίνει στους Ευρωπούλους – Τεμπλόνι και θα επιστρέφει στην πόλη μέσω Αγίας Αικατερίνης.
 • Το δρομολόγιο των 16:05 θα μεταβαίνει στους Ευρωπούλους μέσω της Αγίας Αικατερίνης και θα επιστέφει από την ίδια διαδρομή κάνοντας μια παράκαμψη έως το παλαιό τέρμα Ποταμού (Πηγαδούλια) και μέσω της Σπύρου Περουλάκη θα πηγαίνει μέχρι του Ψυχραιμία όπου θα κάνει αναστροφή και θα επιστέφει στην πόλη.
 • Το δρομολόγιο των 17:00 θα μεταβαίνει στο Τεμπλόνι –  Ευρωπούλους μέσω της Αγίας Αικατερίνης και θα επιστέφει από την ίδια διαδρομή κάνοντας μια παράκαμψη έως το παλαιό τέρμα Ποταμού (Πηγαδούλια) και μέσω της Σπύρου Περουλάκη θα πηγαίνει μέχρι του Ψυχραιμία όπου θα κάνει αναστροφή και θα επιστέφει στην πόλη.
 • Το Δρομολόγιο των 18:15 για Ποταμό– Ευρωπούλοι δεν θα εκτελείται προσωρινά.
 • Το δρομολόγιο των 20:10 θα μεταβεί πρώτα στη στάση Ψυχραιμία και κατόπιν μέσω Αγίας Αικατερίνης στο παλαιό τέρμα Ποταμού (Πηγαδούλια) – Ευρωπούλοι και θα επιστρέφει στην πόλη μέσω Αγίας Αικατερίνης.
 • Το δρομολόγιο των 21:10 θα μεταβεί πρώτα στη στάση Ψυχραιμία και κατόπιν μέσω Αγίας Αικατερίνης στο παλαιό τέρμα Ποταμού (Πηγαδούλια) – Ευρωπούλοι – Τεμπλόνι και θα επιστρέφει στην πόλη από Γουβιά μέσω Κακότραφου.

Β)        Σάββατο

 • Τα δρομολόγια των 06:40 και 09:00 θα μεταβαίνουν στο Τεμπλόνι – Ευρωπούλους μέσω της Αγίας Αικατερίνης και θα επιστέφουν από την ίδια διαδρομή κάνοντας μια παράκαμψη έως το παλαιό τέρμα Ποταμού (Πηγαδούλια) και μέσω της Σπύρου Περουλάκη θα πηγαίνουν μέχρι του Ψυχραιμία όπου θα κάνουν αναστροφή και θα επιστέφουν στην πόλη.
 • Τα δρομολόγια των 11:30 και 13:00 θα μεταβαίνουν πρώτα στη στάση Ψυχραιμία και κατόπιν μέσω Αγίας Αικατερίνης στο παλαιό τέρμα Ποταμού (Πηγαδούλια) – Ευρωπούλοι και θα επιστρέφουν στην πόλη μέσω Αγίας Αικατερίνης.
 • Το δρομολόγιο των 14:40 θα μεταβεί πρώτα στη στάση Ψυχραιμία και κατόπιν μέσω Αγίας Αικατερίνης στο παλαιό τέρμα Ποταμού (Πηγαδούλια) – Ευρωπούλοι – Τεμπλόνι και θα επιστρέφει στην πόλη μέσω Αγίας Αικατερίνης.
 • Το δρομολόγιο των 17:00 θα μεταβαίνει στους Ευρωπούλους μέσω της Αγίας Αικατερίνης και θα επιστέφει από την ίδια διαδρομή κάνοντας μια παράκαμψη έως το παλαιό τέρμα Ποταμού (Πηγαδούλια) και μέσω της Σπύρου Περουλάκη θα πηγαίνει μέχρι του Ψυχραιμία όπου θα κάνει αναστροφή και θα επιστέφει στην πόλη.
 • Το δρομολόγιο των 20:00 θα μεταβεί πρώτα στη στάση Ψυχραιμία και κατόπιν μέσω Αγίας Αικατερίνης στο παλαιό τέρμα Ποταμού (Πηγαδούλια) – Ευρωπούλοι – Τεμπλόνι και θα επιστρέφει στην πόλη μέσω Αγίας Αικατερίνης.

Γ)        Την Κυριακή για όσο διαρκέσουν τα έργα δεν θα εκτελεστούν τα  δύο δρομολόγια των 08:00 και 14:15.

Ζητάμε την κατανόησή σας