Η εταιρία μας έχει στη δύναμή της 27 λεωφορεία!

Ο Στόλος

 

Η εταιρία μας έχει στη δύναμή της 27 λεωφορεία τα οποία αναλύονται ως εξής:

18    Λεωφορεία 12 μέτρων
4    Λεωφορεία MIDI
4    Λεωφορεία Αρθρωτά
1    Λεωφορείο ΜΙΝΙ