Η εταιρία μας έχει στη δύναμή της 36 λεωφορεία!

Ο Στόλος

 

Η εταιρία μας έχει στη δύναμή της 36 λεωφορεία τα οποία αναλύονται ως εξής:

22 Λεωφορεία 12 μέτρων
6    Λεωφορεία MIDI
8    Λεωφορεία Αρθρωτά